IBILBIDEAK/ Recorridos

Palo de lluvia
EURI MAKILA/ Palo de lluvia 10,00€

Egurrezko euri makila/ Palo de lluvia de madera

PISTA DE COCHES
AUTO DORREA/ Torre de coches 9,00€

Kotxeentzako dorre formadun ibilbidea/ Recorrido para coches en forma de torre

pista debos
BOLA IBILBIDEA/ Recorrido de bolas 13,50€

EGURREZKO BOLEN IBILBIDEA/ Recorrido de bolas de madera

banco de bolas
MAILUA ETA BOLAK/ Martillo y bolas 11,50€

ZUREZKO MAILUAZ KOLPATZEKO BOLA IBILBIDEA/ Recorrido de madera con bolas para golpear.