IBILBIDEAK/ Recorridos

Kotxe ibilbidea/ Recorrido coches 17,00€

Egurrezko kotxe ibilbidea/ Recorrido de coches de madera

Palo de lluvia
EURI MAKILA/ Palo de lluvia 12,50€

Egurrezko euri makila/ Palo de lluvia de madera

pista debos
BOLA IBILBIDEA/ Recorrido de bolas 13,50€

EGURREZKO BOLEN IBILBIDEA/ Recorrido de bolas de madera

banco de bolas
MAILUA ETA BOLAK/ Martillo y bolas 11,50€

ZUREZKO MAILUAZ KOLPATZEKO BOLA IBILBIDEA/ Recorrido de madera con bolas para golpear.